สถานดูแลผู้สูงอายุ

แนวโน้มธุรกิจ สถานดูแลผู้สูงอายุ ในประเทศไทย

ปัจจุบันแนวโน้มของผู้สูงอายุในยุคนี้เพิ่มสูงขึ้นและโลกของเรากำลังก้าวไปสู่ยุคที่เรียกว่า สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) สำหรับประเทศไทยขณะนี้ประเทศเราได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging society) เรียบร้อยแล้ว โดยผู้สูงอายุโดยปกติในสังคมไทยเรานับผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไปเป็นผู้สูงอายุและถือว่าเป็นวัยเกษียณอายุราชการไปด้วย โดยมีประชากรผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ไม่ต่ำกว่า 10 % ของจำนวนประชากรทั้งหมด และคาดการณ์กันว่าอัตราผู้สูงอายุ 65 ปี ขึ้นไปจะพุ่งทะยานจาก 7% ในปี 2005 สูงขึ้นไปแตะ14%ในอีก 9 ปีข้างหน้าปี 2023 ซึ่งเมื่อนั้นเราจะถือว่า ประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (Completed aged society) จากสถิติและสถานการณ์ประชากรผู้สูงอายุนับวันมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆ ด้วยเหตุผลที่ว่า คนอายุยืนมากขึ้น เสียชีวิตยากขึ้น เพราะการแพทย์ที่ทันสมัย แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า อายุยืนแล้วจะมีความสุขหรือมีคุณภาพชีวิตที่ดี เรามักพบว่า ผู้สูงอายุกลับต้องทนทุกข์เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังสารพัด ผู้สูงอายุว้าเหว่โดดเดี่ยวเดียวดาย ถูกละเลยจากสังคมและลูกหลาน ฯลฯ และเป็นกลุ่มประชากรที่ถูกเรียกว่า ภาวะพึ่งพิง

เทคนิคการเตรียมตัวเมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุ ซึ่งหมายถึงการเปลี่ยนแปลงในชีวิตครั้งยิ่งใหญ่เลยก็ว่าได้ เนื่องจากบางคนที่ทำงานมาตลอดชีวิตจะต้องหยุดการทำงานนั้นลงกะทันหัน จึงทำให้เกิดภาวะเหงา ความไม่คุ้นชิน ดังนั้นมาดูวิธีการเตรียมตัวเมื่อถึงวัยนั้นดีกว่า

วิธีการเตรียมตัว ก่อนเข้าสู่วัยชรา

  1. เตรียมตัวด้านการเงินและที่อยู่อาศัย เราจะต้องมีการกำหนดรุแบบการใช้ชีวิตในวัยสูงอายุไว้ก่อนล่วงหน้า เพื่อที่จะสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข เช่นออมเงินเพื่อทรัพย์สินที่อยู่อาศัย และรายจ่ายอื่นๆ รวมถึงที่อยู่อาศัย ในบางคนอาจจะอยากแยกตัวออกไปเพื่อที่ไม่อยากรบกวนลูกหลาน โดยอาจมองหาสถานดูแลผู้สูงอายุที่เป็นอีกทางเลือกหนึ่ง
  2. เตรียมตัวด้านสุขภาพหายและสุขภาพจิต เมื่อจะเข้าสู่วัยสูงอายุควรคำนึงถึงอาหารที่รับประทาน แนะนอนว่าระบบกลไกต่างๆ ของร่างกายย่อมเสื่อมสภาพไปตามกาลเวลา ดังนั้นการเลือกสรรอาหารที่ดีก็เป็นอีกทางหึ่งที่ทำให้สุขภาพกายขงเราดีขึ้นด้วย รวมถึงการพักผ่อนให้เพียงพอ ดูแลสุขภาพจิตให้สงบด้วย
  3. เตรียมตัวทางด้านการส่วนร่วมกิจกรรมในสังคม ควรมีการวางแผนกิจกรรมความสัมพันธ์สังสรรค์กับเพื่อนฝูง ครอบครัว หรืออื่นๆ เพื่อให้ตนเองมีกิจกรรมอยู่เสมอ หรือการเข้าสถานดูแลผู้สูงอายุ ก็จะทำให้พบปะเพื่อนในช่วงวัยเดียวกันด้วย

ในปัจจุบัน สถานดูแลผู้สูงอายุ ไม่ใช่ภาพที่นำผู้สูงอายุไปทอดทิ้งไว้กับผู้ดูแลเสมอไป แต่สถานดูแลผู้สูงอายุนั้นให้บริการดูแลผู้สูงอายุทั้งแบบประจำและแบบชั่วคราว โดยมีทีมบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการดูแลผู้สูงอายุโดยตรง  มีบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่สงบเงียบ เหมาะสมแก่การพักฟื้น อีกทั้งเพียบพร้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน และให้บริการดูแลผู้สูงอายุด้วยความอบอุ่น เสมือนคนในครอบครัวอีกด้วย ผู้สูงอายุจึงได้ทั้งสุขภาพกายที่ดี สุขภาพจิตที่แข็งแรง อีกทั้งยังพบเจอสังคมเพื่อนฝูงที่อยู่ในช่วงวัยเดียวกันอีกด้วย